Till innehåll på sidan

Start

RgRh Stockholm är skolan som kan erbjuda dig individuellt anpassad undervisning i liten eller stor klass, professionell habilitering på plats eller undervisning i någon av Stockholm stads alla gymnasieskolor.

Anpassningen sker utifrån dina förutsättningar och önskemål.

Har du frågor om antagning och våra olika program ?

Kontakta Susann Dahlby, studie- och yrkesvägledare RgRh

E-post: susann.dahlby@edu.stockholm.se

Telefon:  076 - 825 06 89

Har du frågor om undervisningen?

Kontakta Karin Hillmann, specialpedagog RgRh

E-post:  karin.hillman@edu.stockholm.se

Telefon:  076 124 08 54

eller

Maria Magnerius, biträdande rektor RgRh

E-post:  maria.magnerius@edu.stockholm.se 

Telefon:  076 - 12 33 279

Ingress: 
RgRh Stockholm är skolan som kan erbjuda dig individuellt anpassad undervisning i liten eller stor klass, professionell habilitering på plats eller undervisning i någon av Stockholm stads alla gymnasieskolor.