Till innehåll på sidan

Start

RgRh Stockholm är skolan som kan erbjuda dig individuellt anpassad undervisning i liten eller stor klass, professionell habilitering på plats eller undervisning i någon av Stockholm stads alla gymnasieskolor.

 Anpassningen sker utifrån dina förutsättningar och önskemål.

 

Har du frågor om?

Antagning och våra olika program

Susann Dahlby, studie- och yrkesvägledare RgRh

E-post susann.dahlby@edu.stockholm.se

Tel nr   076 - 825 06 89

 

Undervisningen

Karin Hillmann, specialpedagog RgRh

E-post  karin.hillman@edu.stockholm.se

Tel nr    076 124 08 54

 

Maria Magnerius, biträdande rektor RgRh

E-post  maria.magnerius@edu.stockholm.se 

Tel nr   076 - 12 33 279

Läsåret 2020/21

Höstterminen 2020

Åk 1 första dag: ons 19 aug kl. 9.00

Åk 2-5 första dag: tors 20 aug, kl. 9.00

Höstlov: 26/10 - 30/10

Höstterminens sista dag: fre 18 dec

Vårterminen 2021

Vårterminens första dag: må 11 jan

Sportlov: v 9, 1-5 mars

Påsklov: v 14, 2/4 - 9/4

Lov vid Kristihimmelsfärd fre 14 maj

Mösspåtagning: 30/4

Avslutning avgångselever: tisd 8/6

Skolavslutning: tors 10/6

Ingress: 
RgRh Stockholm är skolan som kan erbjuda dig individuellt anpassad undervisning i liten eller stor klass, professionell habilitering på plats eller undervisning i någon av Stockholm stads alla gymnasieskolor.