Utrymning av skolan

Larm för utrymning ges genom upprepade långa signaler i skolans högtalaranläggning. Utrymningsplan finns uppsatt i korridorerna. 

Uppsamlingsplats är längst ner på skolgården mot centrumbyggnaden.

 

Dela: