Trivselregler

Trivselreglerna är framtagna tillsammans med elevrådet 

1. Skolan arbetar för ett uppmuntrande och vänligt klimat där vi strävar efter sammanhållning och ansvarstagande för varandra. Alla på skolan ska respektera överenskomna tider och komma i tid till lektioner och andra möten.

2. Vi visar hänsyn och är snälla mot varandra. Mobbning, kränkande behandling, trakasserier eller annan form av diskriminering får inte förekomma på skolan och är förbjudet enligt lag. Vi tar ansvar att tillsammans skapa en trygg och respektfull miljö.

3. Vi vill ha en trygg skola, därför ska besök av personer som inte arbetar eller är elev på skolan anmälas till skolledning eller mentor. Obehöriga personer får inte vistas i skolans lokaler.

4. För att vi ska slippa undra över var folk är någonstans så anmäler vi oss alltid som sjuka eller frånvarande enligt gällande rutiner. Om jag är borta mycket så kommer min mentor och elevhälsan att prata med mig om detta.

5. För att undervisningen ska fungera så tar vi del av informationen på Fronter och den information som ges på mentorstiden. Vi tar själva ansvar och ta reda på vilken information som gäller.

6. Vi tar med läroböcker och anteckningsmaterial till lektioner.

7. Kommunikation är viktigt, men vi slår av ljudet på mobilen under lektionstid. Väntar jag ett viktigt samtal så meddelar jag detta till läraren.

8. Äter och dricker gör vi, förutom vid undantagsfall, på raster.

9. Vi är rädda om våra lokaler och vårt material. Vi städar och plockar undan efter oss.

10. Vi är rädda om våra egna och andras saker. Vi frågor om lov innan vi lånar något och låser in/bär med oss våra värdesaker.

Dela:
Kategorier: