Specialpedagogiskt stöd

På RgRh har vi flera specialpedagoger

Specialpedagogen arbetar för att elever i behov av särskilt stöd ska få så goda förutsättningar som möjligt till delaktighet, utveckling och lärande. Det är elevens behov som ska styra det specialpedagogiska stödet. En pedagogisk kartläggning, som dels utreder elevens starka och svaga sidor och dels lärandemiljön, ska ligga till grund för de insatser som beskrivs i elevens åtgärdsprogram.

Kontakta gärna oss!

Karin Hillmann, epost: karin.hillmann@edu.stockholm.se

Lena Thomasson, epost: lena.thomasson@edu.stockholm.se

Dela: