Samlade representanter diskuterar

På skolkonferensen samlas representanter för elever, lärare samt övrig personal. Frågorna skall gälla sådant som berör hela skolan och ej enskilda elever eller klasser. På konferensen ges även information från rektor. Möten hålls minst en gång per termin, datum finns i kalendariet

Dela: