Till innehåll på sidan

Samhällsvetenskapsprogrammet

Om människan och samhällets utveckling

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas.

Inriktning samhällsvetenskap

Du lär dig om samhällsstrukturer och människors livsvillkor. Du breddar och fördjupar dina kunskaper om olika samhällsfrågor genom att tolka, förklara och använda samhällsvetenskapliga metoder.

Inriktning medier, information och kommunikation

Du studerar mediernas roll i samhället, medieteknik, journalistik, information, reklam och interaktiva kommunikationsformer. Du lär dig hur medier påverkar människors åsikter och omvärldsuppfattning.

Programmets innehåll

Du utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen. Du lär dig hur individen och samhället samspelar och hur människans livsvillkor har förändrats under historien. Du studerar människan både som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare. Du studerar samhällets strukturer, verksamheter och funktioner. Du får reflektera över frågor om demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter.

Programmets upplägg

På samhällsvetenskapsprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena:

 • engelska
 • historia
 • idrott och hälsa
 • matematik
 • naturkunskap
 • religionskunskap
 • samhällskunskap
 • svenska eller svenska som andraspråk

De gemensamma karaktärsämnen är:

 • filosofi
 • moderna språk
 • psykologi

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

Arbetsformer

På programmet utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Du utvecklar din förmåga att samarbeta, vara kreativ och arbeta självständigt. Du lär dig ta ansvar, se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till praktisk handling.

Gymnasiearbete

Du får planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.  

Källa Skolverket

 

Har du frågor om?

 

Antagning och våra olika program

Susann Dahlby, studie- och yrkesvägledare RgRh

E-post susann.dahlby@edu.stockholm.se

Tel nr   076 - 825 06 89

 

Undervisningen

Karin Hillmann, specialpedagog RgRh

E-post  karin.hillman@edu.stockholm.se

Tel nr    076 124 08 54

Källa: Skolverket

 

 

 

Dela: