Riksgymnasium för rörelsehindrade

RgRh Stockholm är en gymnasieskola där vi kan erbjuda ovanligt stora resurser och flexibilitet.

Flexibel utbildning

När du börjar på skolan kommer vi tillsammans att göra upp en studieplan för dig. Studieplanen utvärderas och anpassas vid behov under studietiden. En studieplan utgår från tre år men de flesta på riksgymnasiet går här i fyra år. Det är möjligt att få ytterligare tid på skolan om det är möjligt att med lit extra tid bli klar med gymnasieutbildningen.

Steg ett är du söker precis det program och skola du själv vill inom Stockholm stads gymnasieskolor, du följer helt enkelt undervisningen i en vanlig stor klass. Om du har svårt att hinna med studierna under de tre år som utbildningen varar så har du möjlighet att skjuta upp vissa delar, till exempel ditt projektarbete, och slutföra detta under det extra studieår som du har möjlighet att få som elev på riksgymnasiet.

Steg två Ett större stöd kan ges främst på S:t Eriks gymnasieskola där RgRh Stockholm blir nav i ett nav-/klusterkoncept där Kungsholmens gymnasium, Kungsholmens Västra gymnasium, Thorildplans gymnasium och Midsommar-kransens gymnasier ingår. Närheten till huvudskolan och anpassning är större inom klustret.

Steg tre Fundera på om det behövs en högre anpassningsnivå än som är möjlig då du är inkluderad i vanlig stor klass. Du som väljer att läsa hos oss på huvudskolan får undervisning i små grupper, med fyra till åtta elever per grupp. Det ger stor möjlighet till individuellt stöd. Du går ett nationellt program/introduktionsprogram/individuellt alternativ. Habiliteringsinsatserna ökar och undervisning sker med pedagoger som har hög kompetens och lång erfarenhet av detta arbetssätt.  

Huvudskolan RgRh Stockholm har idag estetiska program och samhällsvetenskapsprogram med samma kursplaner och betygskriterier som på andra gymnasieskolor men den som behöver kan få längre tid på sig för att slutföra studierna. Här på skolan finns dessutom individuellt program samt språkintroduktion.

Om skolan

Huvudskolan har flyttats till S:t Eriks gymnasium ht 2017. RgRh Stockholm har fått en egen hemvist med egna lokaler, där elevutrymmen och personalen är samlad tillsammans. All habilitering sker samlat i de nya lokalerna och undervisningen sker både i de nya anpassade lokalerna. Byggnation för nytt boende pågår samtidigt på f.d. S:T Görans gymnasieskola som byggs om till studentlägenheter, där RgRh Stockholm får en anpassad del av ombyggnationen.

Elever från hela landet

Vi tar emot elever från hela landet. RgRh Stockholm – är ett av de fyra riksgymnasier för rörelsehindrade som har skapats för att uppfylla riksdagsbeslutet om rätten anpassad utbildning.

De elever som är bosatta utanför Stockholms län har möjlighet att bo på vårt elevhem. Mer information hittar du i länklistan här intill.

Har du frågor?

Kontakta biträdande rektor Anna Högfors-Lindståhl <anna.lindstahl@stockholm.se> 08-508 93444

Dela:
Kategorier: