psykolog

Under din tid på RgRh Stockholm kan du vända dig till psykologen om du behöver stöd i att hantera livsfrågor.

  • Hos psykologen kan du få en regelbunden samtalskontakt.
  • Psykologen kan samarbeta med skola, elevhem, övrig habiliteringspersonal, din familj m.m. i samråd med dig.
  • Psykologen kan göra utredningar och kartläggningar som kan användas som underlag för planering av utbildning, framtida sysselsättning etc.
Dela: