Plattform för kommunikation

Fronter är en plattform på Internet som används för kommunikation mellan lärare och elever. Lärarna lägger upp övningsuppgifter och lektionsplaneringar, eleverna hämtar och lämnar in sina uppgifter. Du kan på så sätt hålla dig uppdaterad om vad som händer om du skulle vara borta från skolan. Även föräldrar som vill få insyn i skolarbetet har viss tillgång till Fronter.

Problem att logga in? Här kan du få inloggningshjälp och support: http://www.stockholm.se/skolwebbfronter-support

Dela: