Plan mot diskriminering och kränkande behandling

På RgRh Stockholm ska ingen utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. Alla människors lika värde ska respekteras. Eleven ska känna sig trygg och respekterad. Detta ska bidra till att stärka elevens grundtrygghet och verka för dennes individuella utveckling.

Arbetet med planen mot diskriminering och kränkande behandling sker fortlöpande.

Kartläggning

Arbete med att kartlägga inleds i februari då samtliga elever besvarar Stockholms Stads brukarundersökning. I mars besvarar samtliga elever skolans egen trygghetsenkät som innehåller kompletterande frågor till stadens brukarundersökning.

Utvärdering/analys

Resultatet från kartläggningen är sammanställt och klart för att utvärderas i maj. Sammanställningen genomförs av antimobbingteamet på skolan. De sammanställda resultaten kommer även att offentliggöras för skolans anställda och elever under maj månad.

Revidering

Under maj månad så kommer resultaten av kartläggningen att offentliggöras och elevrådet kommer då att analysera det arbetet samt komma med förslag på framtida fokuseringsområden. Därefter kommer planen att revideras av antimmobbningsteamet så att en helt reviderad plan med fokusområden, finns att presentera i augusti.

Presentation

Personalen och eleverna ska vid skolstarten få en grundlig genomgång av skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Dela:
Kategorier: