Organisationer och myndigheter

BOSSE Råd, Stöd och Kunskapscenter ger råd, stöd och fungerar som kunskapscenter för dig som har en fysisk funktionsnedsättnig. Här finns även cirklar, tematräffar, sommarkollo och mycket annat.

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, arbetar för att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar samt deras familjer. Du kan vara med i en eller flera RBU-föreningar. Aktiviteterna omfattar allt från politiskt arbete till roliga fritidsaktiviteter.

UMO - din ungdomasmottagning på nätet.

DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. Förbundet arbetar för ett samhälle utan rörelsehinder, hinder skapas som bekant av omgivningen. 

Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar arbetet i skolan. Syftet är att förbättra kvalitet och resultat samt att säkerställa alla elevers rätt till likvärdig utbildning. Läs mer om hur Skolverket arbetar och om vad som är på gång.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Läs mer om hur myndigheten arbetar och vilka resurser som finns.

Dela:
Kategorier: