Organisationer och myndigheter

BOSSE ger råd, stöd och fungerar som kunskapscenter för dig som har en funktionsnedsättnig.

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, arbetar för att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar samt deras familjer. Du kan vara med i en eller flera RBU-föreningar. Aktiviteterna omfattar allt från politiskt arbete till fritidsaktiviteter.

UMO - din ungdomsmottagning på nätet.

DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar arbetet i skolan.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.

Dela:
Kategorier: