Viktig information till vårdnadshavare på RgRh

Utbildningsförvaltningen beslutade att alla Stockholm stads gymnasieskolor skulle övergå till fjärr- och distansundervisning från onsdag 18 mars.

Undervisningen bedrivs på fjärr och distans, men skolan är öppen. Det innebär att eleverna studerar hemifrån via Teams enligt ordinarie schema. Elever på RgRh, som inte klarar av att studera på distans, har problem med tekniken eller behov av annat stöd har möjlighet att få stöd och handledning på skolan. Alla elever har blivit kontaktade av elevassistansen för att säkerställa att alla elever kan följa undervisningen och anpassningar har gjorts.

Efter den första veckan har vi sett att det fungerar mycket bra för de allra flesta. Tack alla elever och vårdnadshavare som klarat av denna stora omställning!

Under vecka 14 jobbar flertalet lärare på distans. De finns tillgängliga för möten digitalt eller över telefon. De kan också ta emot er på skolan för handledning eller andra möten men då är det viktigt att i förväg boka tid. Företrädesvis bokas tider så att ingen behöver resa i rusningstrafik.Skolan är öppen som vanligt och administrationen är på plats.

Vecka 15 (nästa vecka) har ni påsklov. Just nu planerar vi för fortsatt distansundervisning efter påsklovet också. Om något ändras kommer vi informera om det.

Habiliteringen planerar för hur verksamheten ska fungera under kommande tid. All schemalagd habiliteringstid är för närvarande inställd såvida inget annat är överenskommet. Habiliteringspersonalen nås som vanligt på telefon och mail. Har du/ni några funderingar är ni välkomna att kontakta någon i ditt habiliteringsteam. Mer information kommer.

Viktigt att alla elever tar ansvar och följer alla instruktioner som kommer via elevmailen, Teams och Skolplattformen. 

Mer information:

Stockholms stads webbplats (extern webbplats)

Krisinformation.se

Information in other languages

News in other languges

Uppdaterad: 2020-03-30 kl.12.00

Dela: