Habiliteringen

På RgRh Stockholm har du möjlighet att ha habilitering schemalagt under skoldagen. Habiliteringen arbetar i team och erbjuder fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, kurator och psykolog.

Habiliteringens insatser ska bidra till att du som elev utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga. Utgångspunkten för insatserna är dina behov, förutsättningar och önskemål. Du har möjlighet att påverka innehåll samt utformning av insatserna. Habiliteringen hjälper dig att utveckla dina starka sidor och kompensera för nedsatta funktioner och stöttar dig i övergången från ungdom till vuxen. I samarbete med dina föräldrar, skolan och elevhemmet jobbar vi för att ge dig bra förutsättningar för ett självständigt liv.

Habiliteringens insatser kan ske både individuellt och i grupp. Insatserna planeras tillsammans med dig och dokumenteras i en habiliteringsplan.