Trygghet och studiero

Antal: 1

  • Om skolan

    RgRh Stockholm är ett av fyra riksgymnasier i Sverige, för elever med fysisk funktionsnedsättning. Du har möjlighet till habilitering under skoltid. Du kan då träffa: