Studie- och yrkesvägledning

Antal: 2

  • Välj utbildning, välj sysselsättning

    Kontakta vår SYV

    Vår studie- och yrkesvägledare kan berätta om skolan, våra utbildningar och om hur du ska gå till väga för att börja här. Du får även hjälp med råd om tiden efter gymnasiet, oavsett om du vill studera vidare, arbeta eller göra någonting annat.​