Särskilt stöd

Antal: 8

 • Specialpedagogiskt stöd

  På RgRh har vi flera specialpedagoger

  Specialpedagogen arbetar för att elever i behov av särskilt stöd ska få så goda förutsättningar som möjligt till delaktighet, utveckling och lärande. Det är elevens behov som ska styra det specialpedagogiska stödet.

 • Fysioterapeut

  Fysioterapeuten erbjuder råd, stöd och kunskap gällande fysisk aktivitet, träning, hjälpmedel och smärtlindring. Ett övergripande mål är att öka dina möjligheter till rörelse och aktivitet i vardagen för att bidra till självständighet.

 • Logoped

  Logopeden träffar främst dig som har svårt att kommunicera, läsa/skriva/räkna eller äta/dricka.
  Målet med logopedens arbete är att stärka din förmåga att:

 • Arbetsterapeut

  Arbetsterapeuten vägleder och stöttar dig för att du så självständigt som möjligt ska klara av vardagsaktiviteter. Det gäller vardagens alla områden såsom skola, boende och fritid.

 • psykolog

  Under din tid på RgRh Stockholm kan du vända dig till psykologen om du behöver stöd i att hantera livsfrågor.

  Kategorier:
 • Kurator

  Kuratorn ger råd och stöd i personliga eller sociala frågor.

 • Elevhem

  RgRh Stockholm har ett elevhem för de elever som inte bor i Stockholms län.

  Kategorier: