Ledighetsansökan

Respektive skolledare kan bevilja elev ledighet för max sex dagar under läsåret. Mentorerna beviljar ledighet för max två dagar. Ledighet söks på blankett, vilken finns att få hos din mentor.

Dela: