Kurator

Kuratorn ger råd och stöd i personliga eller sociala frågor. Vi arbetar med att stärka dina möjligheter att hantera inre och yttre påfrestningar genom:

  • Rådgivning och information om samhällets olika stödfunktioner, t.ex. olika ersättningar, LSS-insatser m.m.
  • Samtalsstöd-enskilt och i grupp
  • Nätverksarbete– du kan får stöd av oss i kontakten med olika myndigheter
  • Framtidsplanering för att du som elev skall få ett självständigt liv efter gymnasietiden
Dela: