Kurator

Kuratorn ger råd och stöd i personliga eller sociala frågor.

  • Rådgivning och information om samhällets olika stödfunktioner, t.ex. olika ersättningar, LSS-insatser m.m.
  • Samtalsstöd.
  • Nätverksarbete – du kan får stöd av oss i kontakten med olika myndigheter
  • Framtidsplanering.
Dela:
Kategorier: