Klassråd och elevråd

Klassråd

Klassråd omfattar samtliga elever i klassen och mentorn/mentorerna. Klassrådet skall behandla frågor som är av gemensamt intresse för klassens elever. Möten hålls cirka en gång per månad, datum finns i kalendariet

Elevråd

Varje klass utser en representant och en ersättare till elevrådet. Möten hålls cirka en gång per månad, datum finns i kalendariet. Elevrådet diskuterar allmänna skolfrågor och frågor som bland annat tagits upp på klassrådet. En styrelse utses på första elevrådsmötet.

Dela: