Information, dokument och annat nyttigt

Här hittar du bland annat kalender och matsedel, information om elevinflytande, frånvaroanmälan samt kollektiv olycksfallsförsäkring.

Här finns också information till föräldrar angående ansökan om ledighet m.m.

Under ”Elevhälsa” och ”Habilitering” hittar du information om hur vår personal kan hjälpa dig.

Under ”Nästa steg” hittar du kontaktuppgifter och övrig information om vår studie- och yrkesvägledare.

Undrar du över något annat är du alltid välkommen att fråga någon ur personalen, ringa skolans växel på 08-508 426 00 eller skicka din fråga till skolans e-post: rgrhstockholm@stockholm.se

Dela:
Kategorier: