Habiliteringen vid RgRh Stockholm

Habiliteringens insatser ska bidra till att du som elev utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga.

Utifrån dina behov och önskemål arbetar vi tillsammans med dig och din omgivning för att din studietid ska bli så utvecklande som möjligt. Insatserna ska också skapa goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Utgångspunkten för insatserna är dina behov, förutsättningar och önskemål. Du ska ha möjlighet att påverka innehåll samt utformning av insatserna.

Habiliteringsinsatserna stäcker sig över hela dygnet, vilket gör att habiliteringen kan erbjuda insatser i såväl skola, som på fritiden och i hemmet. 

Vi på habiliteringen finns i skolbyggnaden i lättillgängliga lokaler. 

• De flesta behandlings- och samtalsrum ligger i skolans lokaler

• I skolans lokaler finns ett väl anpassat gym

• En träningslägenhet finns i närheten av skolan

Elrulle på stan i Utsikt

Det är onsdag eftermiddag och gruppen “Elrulle på stan” har sin femte och sista träff. En grupp ungdomar på RgRh Stockholm ska ut på stan och genomföra sin sista uppgift. En uppgift som än så länge är hemlig för alla utom en av gruppledarna; Caroline Andersz, logoped på skolan.