Fysioterapeut

Fysioterapeuten erbjuder råd, stöd och kunskap gällande fysisk aktivitet, träning, hjälpmedel och smärtlindring. Vi vill ge dig möjlighet till ökad kroppskännedom och kunskap kring ditt behov av fysisk aktivitet. Ett övergripande mål är att öka dina möjligheter till rörelse och aktivitet i vardagen för att bidra till en stärkt självständighet.

  • Hitta ett träningsupplägg som passar dig! Träning kan ske både på och utanför skolan, i grupp eller individuellt.
  • Prova ut och förskriva hjälpmedel
  • Ge stöd och förslag på stimulerande fritidsaktiviteter
  • Delta och ge stöd vid läkarbesök eller andra medicinska kontakter
  • Hitta förflyttningsstrategier som bidrar till fysisk aktivitet och självständighet.
Dela: