Till innehåll på sidan

Estetiska programmet

En humanistisk utbildning med estetisk inriktning

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.

Estetiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. 

Inriktning estetik och media

Du lär dig digitala medier. Du utvecklar din förmåga att kommunicera med digitala verktyg där ljud, bilder och berättande står i centrum. Du upplever, tolkar och reflekterar över digitala uttryck ur olika perspektiv.

Det här lär du dig på programmet

Du utvecklar dina kunskaper om estetiska uttrycksformer. Du lär dig om människan i samtiden, historien och världen utifrån olika perspektiv. Du får arbeta med att skapa, uppleva och tolka konst och kultur samt träna på det estetiska hantverket.

Fokus i utbildningen är kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel, eget skapande och framförande.

Så är programmet upplagt

På estetiska programmet är de gymnasiegemensamma ämnena:

  • engelska
  • historia
  • idrott och hälsa
  • matematik
  • naturkunskap
  • religionskunskap
  • samhällskunskap
  • svenska eller svenska som andraspråk

Programgemensamma karaktärsämnen är:

  • estetisk kommunikation
  • konst och kultur

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet.
Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och ytterligare en estetisk kurs inom det individuella valet.

Arbetsformer

På programmet får du kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel, och pröva både konstnärliga och vetenskapliga förhållningssätt. Du diskuterar egna och andras arbeten, och utvecklar din förståelse för kvalitet och kommunikation. Du samarbetar med andra estetiska områden samt kulturvetenskap, historia, språk, teknikutveckling och kommunikation. Du tränar dig att ta ansvar för ditt arbete och värdera information.

Gymnasiearbete

Du får planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet. 

Källa: Skolverket

 

Har du frågor om?

 

Antagning och våra olika program

Susann Dahlby, studie- och yrkesvägledare RgRh

E-post susann.dahlby@edu.stockholm.se

Tel nr   076 - 825 06 89

 

Undervisningen

Karin Hillmann, specialpedagog RgRh

E-post  karin.hillman@edu.stockholm.se

Tel nr    076 124 08 54

 

 

 

 

 

Dela: