El-hockey

Med start höstterminen 2015 är RgRh Stockholm certifierat av Skolverket att bedriva Nationellt godkänd idrottsutbildning inom el-hockey för personer med funktionsnedsättning. Utbildningen bedrivs i samarbete med Svenska Handikappidrottsförbundet och IFAH Stockholm. Träningspassen är förlagda till Skärholmshallen som ligger i direkt anslutning till RgRh Stockholm.

Utbildningen är till för dig som har en rörelsenedsättning och vill satsa på att nå nationell elit inom simning samtidigt som du fullföljer dina gymnasiestudier. Du får möjlighet att träna på skoltid, två gånger per vecka, med elitutbildade tränare och tillsammans med motiverade kamrater. Du kommer att läsa minst 400 poäng idrottsspecialisering och träningslära för elitidrott (inom ramen för ämnet specialidrott)

Antagningskriterier och ansökan

För att bli antagen till idrottsutbildningen behöver du ha ett intyg från den förening där du tränar regelbundet. Du måste lämna in ansökan både för uttagning i själva idrotten och till det program du vill läsa på skolan. Den idrottsliga uttagningen genomförs av IFAH Stockholm. Utöver ovanstående måste du naturligtvis även bli antagen till RgRh Stockholm – oavsett om du väljer att läsa här på skolan eller på någon annan av de kommunala gymnasieskolorna i Stockholms stad.

Observera att sista ansökningsdatum för den idrottsliga uttagningen ej är begränsad till gymnasieantagningen i stort, men att det är bra om du i ett tidigt skede meddelar intentionen att även söka denna kurs för att underlätta uppklägget av studieplan. Ansökan till det gymnasieprogram som du valt sker senast 1 februari.

Begränsat antal platser

Det kommer att finnas tolv platser totalt på skolan (över 3-år). Det innebär att det kan finnas fler elever som både antas till själva gymnasieprogrammet och som är godkända i idrotten, än det finns platser på idrottsutbildningen. Om det sker fördelas platserna till dem som är högst rangordnade i idrottsuttagningen. Du får alltså inte automatiskt en plats vid idrottsutbildningen för att du har godkänts i idrotten.

Dela: