Besök och informationstillfällen

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att boka ett besök – när som helst under året.

Har du inte möjlighet att komma på öppet hus, eller om du vill ha ytterligare information, kan du boka in ett besök då elev och vårdnadshavare kan komma till oss i Kungsholmen för att få information av personal från skola/habilitering och elevhem. Dessutom får ni rundvandring på skola och habilitering samt möjlighet att besöka vårt elevhem.

Gymnasiemässan

Vi finns representerade under Gymnasiemässan i Älvsjö, där finns möjlighet att ställa frågor till såväl elever som personal.

Öppet hus

Under hösten kommer vi att ha öppet hus på skolan. Då har vi igång viss verksamhet då besökarna får se hur vi jobbar. Såväl elever som personal finns på plats denna kväll. Förutom att se lektioner kommer besökarna att ha möjlighet till rundvandring på skolan samt besöka habilitering och elevhem. Ingen föranmälan krävs.

”Prova på-dagar” för årskurs 9

Elever som går i årskurs 9 har möjlighet att komma till oss i Kungsholmen för att gå med i en klass under en eller två dagar. Man har dessutom möjlighet att provbo på elevhemmet under en natt i samband med detta besök. Vid frågor och funderingar kontakta

Ansökan

Förutom den vanliga gymnasieansökan som du skickar till din hemkommun ska du skicka in Ansökan om riksgymnasieplats, Habiliteringsutlåtande samt Pedagogiskt utlåtande till Nämnden för mottagande i specialskolan och för rh-anpassad utbildning. Blanketterna samt information om ansökan hittar du i länklistan här intill.

 

Dela:
Kategorier: