Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten vägleder och stöttar dig för att du så självständigt som möjligt ska klara av vardagsaktiviteter. Det gäller vardagens alla områden såsom skola, boende och fritid. Vi skapar förutsättningar för att du ska klara de mål skolplanen, läraren och du själv satt.

  • Prova ut och förskriva hjälpmedel
  • Anpassa och tillgängliggöra olika miljöer
  • Träna i olika vardagssituationer
  • Lära ut förenklade arbetssätt
  • Kartlägga behov av kognitivstöd
  • Prova att bo i träningslägenhet
Dela: