Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten vägleder och stöttar dig för att du så självständigt som möjligt ska klara av vardagsaktiviteter. Det gäller vardagens alla områden såsom skola, boende och fritid.

  • Prova ut och förskriva hjälpmedel.
  • Anpassa och tillgängliggöra olika miljöer.
  • Träna i olika vardagssituationer.
  • Kartlägga behov av kognitivstöd.
Dela:
Kategorier: