Till innehåll på sidan

Antagningskriterier och ansökan

Så här ansöker du till RgRh

För att bli antagen till riksgymnasiet måste du ha en svår rörelsenedsättning, ha behov av rh-anpassad utbildning, habilitering och i vissa fall boende i elevhem. Du måste ha

slutfört sista årskursen i grundskolan (eller motsvarande) och du måste påbörja utbildningen senast första kalenderhalvåret det år du fyller 21. Utöver detta gäller samma

kriterier som för vilket gymnasium som helst, läs mer via länken nedanför nästa stycke.

Så här ansöker du

Förutom den vanliga gymnasieansökan som du skickar till din hemkommun ska du skicka in Ansökan om riksgymnasieplats, Habiliteringsutlåtande samt Pedagogiskt utlåtande

till Nämnden för mottagande i specialskolan och för rh-anpassad utbildning.

Här finns information om hur du söker till vår skola och ansökningshandlingar

Klicka här för mer ingående information om behörighet, ansökan och de blanketter du behöver. 

 

Dela: