Till innehåll på sidan

Anmälan av sjukdom och annan frånvaro

För att du inte ska få olovlig frånvaro vid sjukdom, läkarbesök eller liknande är det viktigt att du alltid anmäler frånvaron.

Följande rutiner gäller vid sjuk- och frånvaroanmälan för elev på RgRh:

  • Sms:a Magnus Wingstedt på 076-124 26 72 före klockan 8.00 och informera om din frånvaro.

 

Uppge namn, klass och orsak. Du måste sjukanmäla dig varje dag om du inte redan vid första tillfället uppgav hur länge du kommer att vara borta.

 

Sjukanmälan för elever som läser integrerat på S:t Eriks gymnasium eller annan gymnasieskola

  • Sms:a Magnus Wingstedt på 076-124 26 72 före klockan 8.00 och informera om din frånvaro samt anmäl dig via Skolplattformen.

Sjukanmälan under skoldagen sker till undervisande lärare.

 

Ledighetsansökan

Ledighet utanför lov beviljas endast om särskilda skäl föreligger. Ledighetsansökan görs på Skolplattformen.

 

Glöm inte skolskjuts/färdtjänst

Om du har skolskjuts eller färdtjänst ringer du själv och sjukanmäler/friskanmäler dig till ditt taxibolag.

 

Ansöka om färdtjänst

För att få resa med färdtjänst ska du uppfylla vissa krav enligt färdtjänstlagen:

Du ska vara folkbokförd i Stockholms län.
Du ska ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med den allmänna kollektivtrafiken.
Du ska ha en funktionsnedsättning som varar i minst tre månader.

 

Så här ansöker du om färdtjänst

Ta kontakt med din behandlande läkare eller din husläkare för att få ett läkarintyg.
Skicka läkarintyget till kommunen/stadsdelsförvaltningen där du är folkbokförd.
Du blir kontaktad av en utredare på kommunen/stadsdelsförvaltningen som bokar ett möte med dig. I samband med mötet beskrivs din funktionsnedsättning i en utredning.
Du beskriver själv dina svårigheter i en ansökningsblankett som du får av utredaren. Ta med ett nytaget foto till besöket. 
Din hemkommun skickar alla handlingar (läkarintyg, utredning, ansökan och foto) till Färdtjänsten på Trafikförvaltningen.
Trafikförvaltningen fattar beslut om du får färdtjänst och skickar hem beslutet till dig.

Om du blir beviljad färdtjänst, kommer ditt personliga färdtjänstkort på posten inom en vecka. Först när du har fått ditt färdtjänstkort kan du resa med färdtjänsten. Kortet gäller även för att resa med SL och Waxholmsbolaget för dig och en medföljare utan extra kostnad.

 

 

Dela:
Kategorier: