Anmälan av sjukdom och annan frånvaro

För att du inte ska få olovlig frånvaro vid sjukdom, läkarbesök eller liknande är det viktigt att du alltid anmäler frånvaron. Följande rutiner gäller vid sjuk- och frånvaroanmälan:

  • Ring 08-508 426 72 före klockan 09:00 och informera om din frånvaro.

Om du inte får svar är det viktigt att du lämnar information på telefonsvararen. Uppge namn, klass och orsak. Du måste ringa och sjukanmäla dig varje dag om du inte redan vid sjukanmälan uppgav hur länge du kommer att vara borta.

Sjukanmälan under skoldagen sker till undervisande lärare.

Glöm inte skolskjuts/färdtjänst

Om du har skolskjuts eller färdtjänst ringer du själv och sjukanmäler/friskanmäler dig till ditt taxibolag.

Dela: