Alla elever omfattas av en olycksfallsförsäkring

Stockholms stad har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Stockholms stad. Försäkringen gäller under skoltid och normal väg till och från skolan.

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring gäller ej för sjukdom.

Här kan du läsa mer information om villkoren för försäkringen och hur du ska gå tillväga för att begära ersättning vid skada.

http://www.sterikforsakring.se/

 

Dela: