Om skolan

 

Välkommen till RgRh Stockholm

RgRh Stockholm är skolan som kan erbjuda den vanliga klassen såväl som det lilla sammanhanget i en liten grupp/klass. Anpassningen sker utifrån dina förutsättningar och önskemål. Gå i liten grupp/klass gör man som elev på huvudskolan och studerar man i stor klass kan man söka bland övriga skolor inom Stockholm stad.

Riksgymnasiet Stockholm har idag 25 elever och ligger  på S:T Eriks gymnasium, Kungsholmen.

Pedagogisk idé

Helhetslösning för elev för bästa kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar.

Planera och samordna insatser utifrån individens behov. Individens behov styr i möjligaste mån planerandet av skolgången (schemaläggning). Studieplanen tillsammans med stödjande insatser (skola och habilitering) styr genomförandet av skolgången. 

Vi har engagerad personal och god arbetsmiljö för alla på skolan. Hos oss har du en egen mentor som stöttar dig under hela din studietid. Du undervisas av erfarna och behöriga lärare, många av våra lärare har dessutom specialpedagogisk utbildning. På skolan finns ett antal elevassistenter som hjälper dig under skoldagen. Du som är riksgymnasieelev har även tillgång till habilitering och eventuellt boende på elevhem.

 

Våra utbildningar

Huvudskolan har flyttas till S:t Eriks gymnasium ht 2017, och blir nav i ett nav-/klusterkoncept där Kungsholmens gymnasium, Kungsholmens Västra gymnasium, Thorildplans gymnasium och Midsommar-kransens gymnasier ingår. Detta innebär ett större samarbete och närhet med skolorna inom klustret. Möjlighet att läsa på andra skolor finns och prövas i varje individuellt fall. Läs mer här , där samtliga skolor och program inom Stockholm stad presenteras.

Elevhemmet ligger även det på Kungsholmen nära skolan.

För elever som söker och antas till nationellt program via riksgymnasiet, finns möjlighet att välja bland alla de program som erbjuds inom de kommunala gymnasieskolorna i Stockholms stad. För elever som söker och antas till ett introduktionsprogram via riksgymnasiet finns möjligheten att få detta helt individuellt utformat. Det innebär att mindre specialgrupper och individuella lektionspass kan erbjudas.

Huvudskolan RgRh Stockholm (i små grupper/klasser) erbjuder två nationella program: Estetiska programmet med inriktning Estetik och media samt Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna Samhällsvetenskap samt Medier, information och kommunikation. Vi erbjuder även individuellt alternativ samt språkintroduktion

Vi är dessutom certifierade av Skolverket att bedriva Nationellt godkänd idrottsutbildning inom elhockey och simning. Utbildningen bedrivs i samarbete med Svenska Handikappidrottsförbundet. Ansökan till idrottsutbildningen sker tidigare än den vanliga gymnasieansökan

 

Studieplaner, arbetsplatser och utveckling

Individuella studieplaner görs upp med varje elev. Dessa utvärderas kontinuerligt tillsammans med eleven och kan förändras under studietidens gång. Alla elever har en egen arbetsplats med en dator, specialanpassad om behovet finns.
För att kunna erbjuda en modern och ständigt bättre studiesituation jobbar vi kontinuerligt med utveckling av vår skola.

Trivselregler 2017

1. Skolan arbetar för ett uppmuntrande och vänligt klimat där vi strävar efter sammanhållning och ansvarstagande för varandra. Alla på skolan ska respektera överenskomna tider och komma i tid till lektioner och andra möten.

2. Vi visar hänsyn och är snälla mot varandra. Mobbning, kränkande behandling, trakasserier eller annan form av diskriminering får inte förekomma på skolan och är förbjudet enligt lag. Vi tar ansvar att tillsammans skapa en trygg och respektfull miljö.

3. Vi vill ha en trygg skola, därför ska besök av personer som inte arbetar eller är elev på skolan anmälas till skolledning eller mentor. Obehöriga personer får inte vistas i skolans lokaler

4. För att vi ska slippa undra över var folk är någonstans så anmäler vi oss alltid som sjuka eller frånvarande enligt gällande rutiner. Om jag är borta mycket så kommer min mentor och elevhälsan att prata med mig om detta.

5. Vi tar del av informationen som ges kring planerandet av vår undervisning,  på lektioner, via Fronter , via mail och den information som ges på mentorstiden.

6. Vi tar med läroböcker och anteckningsmaterial till lektioner.

7. Kommunikation är viktigt, men vi slår av ljudet på mobilen under lektionstid. Väntar jag ett viktigt samtal så meddelar jag detta till läraren.

8. Att få i oss lite extra energi (äta och dricka) är bra, vi försöker att hålla detta till raster.

9. Vi är rädda om våra lokaler och vårt material. Vi städar och plockar undan efter oss.

10. Vi är rädda om våra egna och andras saker. Vi frågor om lov innan vi lånar något och låser in/bär med oss våra värdesaker.
 

Har du frågor?

Kontakta vår rektor Anna Högfors-Lindståhl, om du har frågor om skolan och om att börja här. 
Anna Högfors-Lindståhl <anna.lindstahl@stockholm.se> 08-508 93444

Dela: