Till innehåll på sidan

Om skolan

Du som har godkända betyg från grundskolan kan, efter att du blivit antagen av SPSM, söka till nationella program vid RgRh Stockholm. Vi erbjuder även individuellt alternativ för dig som ännu inte har klarat grundskolans alla kurser.

RgRh Stockholm är ett av fyra riksgymnasier i Sverige, för elever med fysisk funktionsnedsättning. Du har möjlighet till habilitering under skoltid. Du kan då träffa:

  • fysioterapeut,
  • arbetsterapeut,
  • logoped,
  • kurator och
  • psykolog.

För att få in allt detta på schemat finns möjligheten att lägga utbildningen på fyra år.

Mentorer och elevassistent för ditt bästa

Du har en egen mentor som stöttar dig under hela din studietid. Du undervisas av erfarna och behöriga lärare, många av våra lärare har dessutom specialpedagogisk utbildning. På skolan finns ett antal elevassistenter som hjälper dig under skoldagen. Du som är riksgymnasieelev har även tillgång till habilitering och eventuellt boende på elevhem.

Har du frågor?

Kontakta biträdande rektor Maria Magnerius, om du har frågor om skolan och om att börja här. 

Kontaktuppgifter

e-post: maria.magnerius@edu.stockholm.se

telefon: 076-123 32 79

Dela:
Ingress: 
Du som har godkända betyg från grundskolan kan, efter att du blivit antagen av SPSM, söka till nationella program vid RgRh Stockholm. Vi erbjuder även individuellt alternativ för dig som ännu inte har klarat grundskolans alla kurser.