Vi flyttar..

Planering för flytt av skolan inför ht17/18 pågår.

Byggnation och anpassning pågår av lokaler på S:T Eriks gymnasium för skoldelen och habiliteringen. RgRh Stockholm kommer att få en egen hemvist med egna lokaler, där elevutrymmen och personalen är samlad tillsammans. All habilitering kommer att ske samlat i de nya lokalerna och undervisning kommer att ske både i  de nya anpassade lokalerna, samt i lokaler i nära anslutning på skolan. Byggnation för nytt boende pågår  samtidigt på f.d. S:T Görans gymnasieskola som byggs om till studentlägenheter, där RgRh Stockholm får en anpassad del av ombyggnationen.

Dela:
Kategorier: