Kontakt

Besöksadress/Kontakt under 16/17

Besöksdress: Bredholmstorget 4, 127 24 Skärholmen
Postadress: Ekholmsvägen 80, 127 48 Skärholmen
Telefon: 08-508 426 00
Rektor: Sven Bolmblad, 08-508 426 70,  sven.bolmblad@stockholm.se               
Studie och yrkesvägledning (kontakt för besök): Marlin Issa, 076 8252245, marlin.gorgis.issa@stockholm.se 

Närmsta t-banehållplats: Skärholmen (röd linje).
Närmsta busshållplats: Skärholmen (linje 13, 135, 173, 191, 707, 710, 737, 740, 865)